Priser for bruk av Klubbdommer

Liten

Klubb og inntil 15 klubbdommere

Kr 1 990,- per år

Medium

Klubb og inntil 30 klubbdommere

Kr 2 990,- per år

Stor

Klubb med ubegrenset klubbdommere

Kr 3 490,- per år